Fjärrvärme från Dala Energi

Dala_Energi_Varme_Pil_Banner.jpg

Fordelar_med_fjarrvarme1.jpg

Bor du i Leksand eller Insjön? Då kan du ansöka om Fjärrvärme.

Dala Energi Värme levererar fjärrvärme till industrifastigheter, flerfamiljshus, förvaltningslokaler, skolor och småhus i Leksand och Insjön. Produktionen av fjärrvärme sker till 98 % med biobränsle från Dalarnas skogar. Ett bekvämt och tryggt energival som leder till ett mer energieffektivt samhälle. 

Fjärrvärme är en bekymmersfri och långsiktigt hållbar uppvärmningsmetod för din villa. Dala Energis fjärrvärme produceras av biobränsle i form av flis från sågverk och rester från skogsavverkning. Det minskar den totala miljöbelastningen eftersom vi utnyttjar energi som annars skulle gå förlorad. Förnybar och återvunnen energi minskar utsläppen av växthusgaser och förbättrar vår omgivningsluft, vilket gagnar oss alla i det långa loppet.

Våra anläggningar
Dala Energi har två värmeanläggningar som förser kunderna med fjärrvärme och de heter Biopannan Jenny och Flisa. Jenny (som även kallas för Biodal) ligger på Bergkvist-Insjöns sågverk i Insjön och Flisa ligger i Limhagen, Leksand. Läs mer om våra värmeanläggningar i menyn. 
x
Vad kan vi hjälpa dig med?