Webb - Fjärrvärme: bekvämt och bekymmerslöst - Dala Energi - ctl00_cph1_f_fireplace-1567242-jpg_exslideimg

VÄRME

Vår värme består av fjärrvärme som produceras till 98 procent av biobränsle från Dalarnas skogar.

Fjärrvärme: bekvämt och bekymmerslöst

Hus_FV.jpg

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp – fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd.

Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning som drivs främst med biobränslen.

Vatten hettas upp i fjärrvärmeverket och pumpas sedan ut i ett rörsystem i marken. Rören leder till ditt hus som via Fjärrvärmecentralens värmeväxlare värmer huset och ditt behov av varmvatten i kranarna. När värmen i fjärrvärmevattnet har använts leds det avkylda vattnet tillbaka till värmeverket. Där värms det återigen upp och leds tillbaka till ditt hus. Fjärrvärmecentralen tar liten plats, tekniken är enkel och driftsäkerheten hög. 

Mätning av värme sker genom en värmemätare som är placerad mellan serviceventiler och fjärrvärmecentralen. Mätvärden samlas in automatiskt varje månadsskifte som underlag för debitering.  

Genom att välja fjärrvärme väljer du ett mer miljövänligt uppvärmningssystem
Fjärrvärmen använder energi som annars skulle gå förlorad. Det kan vara spillvärme från industrin, avfall eller rester från skogsindustrin. Fjärrvärmen hushåller på så sätt med jordens energiresurser. Väljer du fjärrvärme bidrar du till att spara energi och minska koldioxidutsläppen.

När fjärrvärmen byggs ut ersätter den el och olja för uppvärmning. Om värmen produceras i kraftvärmeverk ökar även andelen förnybar el.  Fjärrvärmen bidrar till ett mer energieffektivt samhälle eftersom den tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad.

Stora anläggningar som fjärrvärmeverk har mycket bra förbränning och höga krav på rening av utsläpp. Det gör att luften blir mycket bättre med fjärrvärme än med små värmepannor, särskilt vid jämförelse med vedeldning.

Miljövärden
Den energi som används av dig som kund har framställts på olika sätt. För att bedöma fjärrvärmens miljöpåverkan inkluderas energieffektiviteten och klimatpåverkan i hela kedjan från kol i gruvor, olja, vattenkraft och träden i skogen fram till elementet eller vattenkranen. Globalt behöver vi minska vårt beroende av fossil energi som är ändliga resurser med stor klimatpåverkan.


x
Vad kan vi hjälpa dig med?