ERUF Europeiska Regionala Utvecklings Fonden

Europeiska Regionala Utvecklings Fonden finansierar byggnation av ett antal ortssammanbindande nät i vårt verksamhetsområde. Dala Energi har som uppgift att bygga de sträckor som berörs. Fonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar bl.a insatser inom infrastruktur. 

Under 2017 pågår följande ERUF projekt

 Heden-Skålhol, Fibernät
 Åkersbodarna-Hästberg, Fibernät
 Ovanmyra-Lenåsen, Fibernät
 Ingels-Blecket, Fibernät
 Furudal-Näset, Fibernät
 Röjeråsen-Tammeråsen, Fibernät
 Vikarbyn-Grannmor, Fibernät
 Furudal-Furudals bruk, Fibernät
 Knippboheden-Sätergläntan, Fibernät
 Djura-Hedby/Brändan, Fibernät
 Ullvi-Berg, Fibernät  (2017-2018) 
 Djurås-Djur, Fibernät
 Bodarna-Myrheden-Brötjärna Fibernät
 Gagnef-Södra Gröntuv, Fibernät
 Gråda-Nedre Österfors, Fibernät
 Älvnäs-Västerfors, Fibernät 

Arbetet består i att bygga stamnät för fiber genom byarna. Samtidigt förstärker vi i många byar elnätet och moderniserar nät för högspänning och lågspänning. Även en del gatubelysning kommer att moderniseras. Inga kundanslutningar är aktuella.  

Läs mer om bredband och digitaliseringen på Länsstyrelsens webbsida. 

För mer information kontakta oss på tel 0247-738 20. 


  

x
Vad kan vi hjälpa dig med?