Prislista näringsidkare / företag


Fjärrvärmeavgiften till kund består av två delar: Effektavgift och Energiavgift.

Effektavgift
Beräknas som: Effektpriset (kr/kW) x Debiteringseffekten E (kW)

Effektpris 2016: 570 kr/kW och år exkl. moms

Effekten E (kW) beräknas på de senaste två årens förbrukning med kategorital 2200 timmar (h).

Exempel:
Förbrukning år 1 = 42 000 kWH och år 2 = 43 000 kWh.

42 000 kWh + 43 000 kWh = 85 000 kWh

85 000 kWh / 2 år`= 42 500 kWh

42 500 kWh / 2200 h = 19 kW i effekt (E) för år 3.   

Energiavgift
Beräknas som: Energipriset (kr/MWh) x Avläst förbrukning (MWh)

Energipris 2017: 482,2 kr/MWh exkl. moms


x
Vad kan vi hjälpa dig med?