Våra fokusområden

IMG_4871.JPG

 

1. Kunder-en kundupplevelse som är lite mer

Våra kunder upplever Dala Energi som ett lokalt och nära företag med hög leveranssäkerhet och ett positivt bemötande. Vi jobbar aktivt för att tillmötesgå våra kunders förväntningar och behov. Våra kunder är också våra grannar, vänner och affärsbekanta som lever här. Att vi är nära innebär att vi känner till och vill utveckla bygden, som vi kallar vårt hem.

2. Medarbetare-bygdens attraktivaste arbetsplats

Energibranschen är en spännande och föränderlig bransch. Det gäller att ta vara på kunnandet som finns, utbilda och utveckla samt våga tänka nytt. Oavsett vilken tjänst man har inom Dala Energi kan man alltid medverka till utveckling av verksamheten.

3. Hållbarhet-för bygdens utveckling

Vårt miljöengagemang är stort och i vår vision är den tydligt uttalad. Men här finns också en stor utvecklingspotential för att nå vår vision. Produktion av el och värme påverkar miljön i viss grad och här har vi ett ansvar. Med ny teknik, en öppen och positiv dialog för utveckling, ser vi möjligheterna till att bidra för ett mer hållbart samhälle.

4. Ekonomi-bygdens bästa investering

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. Som stolt aktieägare i Dala Energi främjar du bygdens utveckling i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. En kommunikativ utmaning är att tydliggöra våra olika roller. Dala Energi är ett affärsdrivande företag och vi vill fortsätta att vara ett attraktivt fristående energibolag med privat och offentligt ägande.


x
Vad kan vi hjälpa dig med?