Vägen till fiber

Vikarbyn_Ostbjorka_banner.jpg

Resan till fiber kan verka krånglig, men nedanför har vi sammanställt en liten förenklad guide om hur vägen till fiber kan se ut i ett kampanjområde. Vissa fibersträckor samförläggs med vägbelysning och elnät. Genomsnittstiden för genomförandet av en fiberanslutning är ungefär 1,5 år från kampanjerbjudande till leverans.

1). INTRESSEFÖRFRÅGAN OCH BESTÄLLNINGAR (ca 5 veckor)
Under en tidsbegränsad period undersöker vi intresset i ett område och ett kampanjerbjudande skickas ut. Här kan kunder lämna in sina beställningar och dessa ligger till grund för genomförandet av projektet.

2). BESLUT OM START (ca 1 månad)
Vid tillräckligt antal anmälningar/beställningar kommer projektet att startas. Ett JA-brev skickas då ut till alla hushåll i området.

3). PLANERING och PROJEKTERING (ca 1 år)
Projektledaren för området lägger upp en plan och förbereder byggstart. Från ett ja-besked kan det alltså ta ca ett år tills grävningen börjar. Tillståndsarbetet är en viktig del under projekteringsfasen där myndighetskontakter, beslut och markavtal är tidskrävande och ibland kan dra ut på tiden.   

4). BYGGNATION OCH GRÄVNING (varierar, men ca 3 månader)
Ett byggbrev till kund skickas ut, där hela byggprocessen till färdig fiber beskrivs.

1). Utförandet kommer att inledas med en del schaktarbeten där vi undersöker möjligheten att nyttja befintliga slangar och rör i mark. Där kanalisation saknas kommer vi att behöva schakta och förlägga ny kanalisation för fiberslang. Därefter placeras ett antal kopplingsskåp på strategiska punkter.

Fiberslang1.jpg

2). Arbetet kommer sedan att följas av arbete av mer fiberteknisk karaktär, såsom byggnation av fibernät, och därefter installation av fiber.

Arbetet kommer att innebära vissa framkomlighetsproblem på berörda gator och vägar och vi ber om överseende med det. Vår ambition är naturligtvis att störningen blir så liten som möjligt.

Till höger är en bild av de fiberslangar vi använder. Den orangea slangen är den som grävs ner i marken och innehåller ett antal mindre slangar i olika färger. Varje hushåll får sin egen färg för att vi enklare ska kunna urskilja dem. 

Hushållen får två stycken fiberkablar var och dessa dras igenom en färgglad slang. En fiberkabel är ungefär lika stort som ett hårstrå och i den sker dataöverföringen genom optiska ljuspulser.

Grävning på tomt
I våra kampanjområden för 2016 ingår grävning på tomt. Tillsammans med våra installatörer kommer kund överens om var grävning på tomt ska ske. Observera att grävsträckan endast återställs grovt med befintliga massor. 

Gäller det fiberanslutning utanför våra kampanjområden eller efteranslutning ingår ej grävning från oss. Då ansvarar du som kund själv för att gräva ner slangen från tomtgränsen till den punkt på husväggen där mediaboxen önskas vara placerad inne i huset. Slang finns att hämta hos Dala Energi. Dra inte in slangen i huset själv, då får vi problem när vi sedan ska blåsa in fiberkabeln. 

5). INSTALLATION I HUSET
När det är dags för installation kommer en installatör att kontakta kunden för avstämning av tidpunkt. Installatören kommer att förbereda installationen, med håltagning i yttervägg, eventuell kanalisation invändigt och uppsättning av mediabox. Montering av mediaboxen sker i direkt anslutning eller upp till 5 meter från håltagningen.

Önskar du som kund hjälp med exempelvis eluttag, fastighetsnät (bredbandsuttag i flera rum) eller om du vill ha mediaboxen längre in i huset kan installatören hjälpa till med det till en extra kostnad. Observera att installationen inte är klar efter uppsättning av mediaboxen. Arbeten med fiberblåsning och skarvning kvarstår i stamnätet och vi kommer att boka ytterligare en tid för slutförande av anslutningen.

Frågor som rör installationen hänvisas till den projektansvarige som är angiven i informationen som går ut. 

Mediaboxen för bredband, TV och telefoni i villa
Den mediabox som installeras i villor heter Raycore RC-CP9
Produktblad: Raycore RC-CP9 
Produktblad: Lampornas indikation på mediaboxen Raycore RC-CP9

6). DRIFTSÄTTNING
Kommunikationsoperatören Zitius driftsätter och övervakar fibernätet. 

7). KLART!
Nu kan du beställa Bredband, TV och Telefoni genom tjänsteportalen Zmarket på dalaenergifibernat.zmarket.seSe mer information härI detta steg skickas även faktura ut till dig från Dala Energi Fibernät.

8). EVENTUELLA EFTERANSLUTNINGAR
Om en kampanjperiod är avslutad men ett intresse för fiber finns, kan det vara möjligt att beställa fiber till ordinarie pris alternativt mot offert. Kontakta kundservice på info@dalaenergi.se eller 0247 - 738 20, där får du svar om det är möjligt att genomföra en efteranslutning för ditt hushåll.


x
Vad kan vi hjälpa dig med?