Gräva själv: anvisning

DalaEnergi-Grav_NY.jpg
Skriv ut grävinstruktionen här.

Förläggning av fiberslang på tomten
Som fastighetsägare kan du själv välja att gräva ett dike och lägga ner fiberslang på din tomt. Slangen ska grävas ner mellan anslutningspunkten vid tomtgränsen och den punkt vid fasaden där du vill att genomföringen i husväggen ska göras.  

Den här anvisningen gäller då fiberkabeln ska föras in genom husfasaden ovan mark. Observera att andra alternativ finns, t.ex. genomföring i källarvägg, under mark eller genomföring via rör i betongplatta (vanligt i nyare hus). I dessa fall ska fiberslangen dras in i huset innan diket återfylls.  

Nedläggning av fiberslang och märkningsnät 
Beställ en kabelanvisning för din tomt via ”ledningskollen.se” innan du börjar gräva. Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS). 

Kontakta Dala Energis projektledare eller gräventreprenören på plats. Någon av dessa kan ge förslag på anslutningspunkt där Dala Energi slutar att gräva och du tar över. 

Gräv ett dike från anslutningspunkten fram till punkten där du vill att fiberkabeln ska gå in i huset. Rekommenderad bredd är en spadbredd och grävdjup 40 cm. Fiberslang och markeringsnät tillhandahålls av Dala Energi. 

Rulla ut och lägg ner fiberslangen som hämtats av dig eller levererats till din tomt. 
OBS! Fiberslangen får inte böjas eller rullas med mindre diameter än 30 cm. Om det blir veck på röret är det obrukbart. 

Se till att slangen sticker upp ur marken 2 meter i varje ände. Förslut ändarna med exempelvis eltejp eller ändstopp så att det inte kommer in grus, sand, vatten, skräp och liknande i slangen.

När du ska hämta fiberslang med tillbehör
Innan hämtning bör du se till att vi har information om:

- Fastighetsägarens namn och telefonnummer dagtid
- Fastighetens beteckning

Då kan vi skriva ut en tomtkarta och ge till dig som fastighetsägare så att denne kan rita in var på sin tomt fiberslangen ska grävas ner. Denna karta ska lämnas in på vårt kontor och då tar vi en kopia som fastighetsägaren får med sig hem. 

- Att du beställer utmärkning av dina ledningar (el, telefon etc.).
Detta görs på www.ledningskollen.se

- Att du mäter hur många meter fiberslang och söktråd som behövs 

Återfyllning av diket 
Lägg tillbaka fyllning 10–20 cm ovanpå fiberslangen. Se till att inga vassa stenar skaver mot röret och kan skada det. 

Lägg ned markeringnät ovanpå hela skyddsfyllningen. Låt ca 2 meter i varje ände sticka upp. Dra fast t.ex. en skruv i husfasaden och fäst den ingjutna metalltråden i den. 

Återfyll resten av diket och återställ markytan. Dokumentera gärna med foto eller rita in sträckningen på en måttsatt ritning. Då vet du i framtiden var fiberkabeln är nedgrävd.

Placering av mediabox 
Tänk noga igenom placeringen av mediaboxen innan du väljer plats. När den är monterad kan den inte flyttas utan risk att skada fiberkabeln. Utrymmet bör vara torrt, ventilerat och i närheten av ett 230 V eluttag. 

Rekommenderade placeringar
- Vid första telefonjacket (ofta där eventuellt ADSL-modem sitter)
- Där dator är placerad Centralt, exempelvis under trappa till övervåning
- Vid TV i vardagsrum


Har du frågor?
Kontakta kundservice på tel. 0247 - 738 20.

  

x
Vad kan vi hjälpa dig med?