Uppsägning och nedmontering av elmätare

Uppsägning av elanslutning gäller endast vid frånkoppling av elanslutning samt nedmontering av elmätare.

Klicka på länken nedan och skriv ut blanketten. Skriv under och skicka sedan in blanketten till oss.

Uppsägning av nätabonnemang

x
Vad kan vi hjälpa dig med?