Producera din egen el

Solcell.jpg

Funderar du på att producera egen el genom att sätta upp solceller? Vi som elnätsföretag är positiva till mikroproduktion av el. Nu har vi gjort det ännu enklare för dig. Vi vill att det ska vara lätt att komma igång och producera egen el.

För att bli mikroproducent av el, det vill säga att du producerar el för ditt eget behov, så behöver du bara följa några enkla steg:

1). Fundera på hur stor anläggning du vill bygga
Som mikroproducent får du inte producera mer el än du använder under året och inte installera högre effekt än 45kW, 63A. En tumregel är att en optimalt placerad solkraftsanläggning (rakt i söder, vinklat 45 grader) ger omkring 900 kWh per installerad kW. Det vill säga att en 5 kW anläggning producerar cirka 4500 kWh på ett år.

2). Kontakta en behörig elektriker
Denne gör en föranmälan hos Dala 
Energi. Blanketten hittar du här

3). Dala Energi kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen
Om elnätet behöver förstärkas så får du ett kostnadsförslag 
från oss.

4). När elektrikern fått medgivande från Dala Energi sker installation
Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Dala Energi, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet. Anläggningen får inte kopplas in mot elnätet utan godkännande från Dala Energi. Du är nu mikroproducent.

5). Om du vill kan du kontakta valfri elleverantör för att upprätta ett avtal om försäljning av eventuellt överskott av el.

Regler och bestämmelser
Nedan följer några regler och bestämmelser som är viktiga att ha i åtanke vid inkoppling och drift av mikroproduktion.

Elsäkerhetverket betonar dessa punkter till elinstallatörer:
• De produkter som används måste vara CE-märkta
• Installationsarbetet kräver behörighet
• Elnätsföretaget måste kontaktas innan installationen påbörjas

CE-märket innebär att ansvarig för produkten intygar att den uppfyller krav som rör säkerhet och elektromagnetiska störningar. För att produkterna ska kunna installeras och användas på rätt sätt ska de också ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska. En fast anslutning eller montering av särskilt anslutningsdon är alltid behörighetskrävande elinstallationsarbete. Arbetet får bara utföras av behörig elinstallatör eller elyrkesman under överseende av en behörig elinstallatör.

Att kontakta Dala Energi innan är speciellt viktigt pga. säkerheten. Det finns risk för bakspänning i nätet om energi produceras lokalt utan Dala Energis vetskap. Mer om dessa regler och bestämmelser finns att läsa på Elsäkerhetsverkets hemsida.

För oss som elnätsföretag är vi positiva till mikroproduktion av el. Det bidrar till en snabbare energiomställning till förnyelsebar energi. En ökad andel lokal producerad energi minskar överföringen av el. Genom att följa Elsäkerhetsverkets rekommendationer säkerställs dessutom produktionen.
 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?