Priser och avtalsvillkor 2017

20150910_142506.jpg

Prisinformation för våra lågspännings (0,4 kV), respektive högspänningskunder (10 kV) i Rättvik Leksand Gagnef & Säter. 

Prisinformation Högspänning effekt (10 kV)

Prisinformation Lågspänning effekt (0,4 kV) 

Prisinformation för de vanligaste elkunderna inom Rättvik Leksand Gagnef & Säter from 2017-01-01.

Säkringskunder 2017

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N

(Rev) Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H 
(Rev) Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K
(Rev) Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N

Energimarknadsinspektionens mätföreskrifter

EIFS 2011 Mätföreskrifter  

Kontaktpunkt

Information om den kontaktpunkt som regeringen utser samt vilka övriga möjligheter som finns för dig som kund. Kontaktpunkt mot olika instanser


x
Vad kan vi hjälpa dig med?