För dig som ny kund

2015-01-27_13.18.30.jpg

När en kund flyttar in i en bostad utan att ta kontakt med ett elhandelsföretag hänvisas kunden, i enlighet med ellagen, till ett av elnätsföretaget anvisat elhandelsföretag. De avtal som används i dessa situationer kallas här anvisningsavtal. Det huvudsakliga syftet med systemet med ett anvisat elhandelsföretag är att tillförsäkra att alla kunder har el – även de som saknar avtal med ett elhandelsföretag – samt att de kunder som saknar avtal med ett elhandelsföretag också betalar för den el de använder.1

Dala Energi (elnätsföretag) har Dalakraft som anvisat elhandelsföretag.

Dala Energi ansluter all ny bebyggelse till elnätet. Vi bygger fram till en så kallad uttagspunkt (anslutningen mellan kundens elanläggning och elnätet). Uttagspunkten är vid anslutningsplinten i kundens serviscentral, före huvudbrytare, huvudsäkringar och elmätare.

Elanläggningar före uttagspunkten ägs och underhålls av Dala Energi AB. Uttagspunkt, servislednings- läge och erforderlig servissäkring bestäms i samråd mellan fastighetsägare eller kund, beställaren och leverantören. Beställaren förlägger, efter Dala Energis anvisningar, servisledningen från tomtgräns till anslutningspunkt.

I menyn hittar du avtalsvillkor, på vilket sätt du vill få din faktura och till sist ett formulär för anmälan om nytt nätavtal. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på kundservice. Ring 0247 – 738 20 eller mejla info@dalaenergi.se.
 

Svensk Energi: Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m.m.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?