Nyteckning och inflytt

Flytt.jpgNär du flyttar är det bra att du tänker på oss.

För varje energislag du har ansluten till den aktuella adressen behöver du göra en anmälan om nytt nätavtal i god tid, gärna 30 dagar före inflytt. Exempel på energislag är el och fjärrvärme. Vi ber dig också kontakta ditt elhandelsbolag. Meddela gärna den som tar över anläggningen att kontakta oss innan övertagandet sker. En administrativ inflyttningsavgift uttages med 240:- exklusive moms.

Anvisad elhandelsbolag för el är Dalakraft om du inte väljer något annat.  

Du kan också anmäla flytt genom att ringa vår kundservice på
0247 - 738 20. Lycka till med din nya bostad!


Anmälan om nytt nätavtal

Inflyttningsdatum: *
Inflyttningen gäller:
 
    

Anläggningsuppgifter

Kunduppgifter:

Adress: *
 
Förnamn/Företag: *
 
Lägenhet:
 
Efternamn/Kontaktperson: *
 
Postnr: *
 
Personnr/Orgnr: *
 
Postort: *
 
Kundnr: *
 
Hyresvärd: 
  
Telefonnr (dagtid): *


E-post: *
 

Föregående ägare/hyresgäst:

Fakturauppgifter om annan än ovan:

Namn:
 
 
Fakturans adress: *
 
 
Telefonnummer:
 
Fakturans postnr: *
 

Övrigt meddelande

Fakturans postort: *
 

 
 


x
Vad kan vi hjälpa dig med?