Energianvändningen minskar till 2030

21 november, 2014
Allmänt - Energianvändningen minskar till 2030 - ctl00_cph1_imgMain

Enligt Energimyndighetens långsiktiga scenariorapport minskar energianvändningen till 2030.

Efterfrågan på el förblir oförändrad. Vindkraft och biobränsle står för en större andel av produktionen jämfört med idag.

Energimyndigheten gör vartannat år långsiktiga energiscenarier som underlag till Sveriges klimatrapportering. Tidigare har rapporterna över energisystemets utveckling på lång sikt haft namnet Långsiktsprognos. Eftersom dessa scenarier inte är en regelrätt prognos utan en konsekvensanalys har Energimyndigheten valt att byta namn på rapporten.

Den förväntade minskade energianvändningen beror dels på minskad användning i transportsektorn och dels på att användningen i industrin bedöms vara relativt oförändrad. Även energitillförseln minskar till år 2030. Det beror framförallt på att tre kärnkraftsreaktorer kommer att ha nått 50 års livslängd, men även på grund av att de fossila bränslena fortsätter att minska. Trots en total minskning av energitillförseln, ökar vindkraft och biobränslen.

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?