Tibble Lycka Ullvi-skola


Information om din fiberanslutning 20170310

Kampanjbrev  Ja-brev    

Information om din fiberanslutning

Vi har ny kontaktperson för pågående projekt i Tibble - Lycka from 1 mars 2017.
Petter Morkos, tel: +46 725 51 76 43, petter.morkos@ictnet.se 

Projektplanering 

 

Påbörjad

Klar

Projektering
Beräknas vara klar i mitten av oktober

Tillståndsarbete

Tomtprojektering

Tomtgrävning

Grävarbete i gator 
Grävning påbörjas i Lycka området för att sedan gå vidare mot Tibble.

Fiberblåsning

Fiberinstallationer

Inkoppling av tjänster

 

I och med Trafikverkets investeringsbeslut för sträckan sker en detaljplanering tillsammans med Trafikverket. Arbetet längs med väg 929, Leksand–Romma består bland annat av bärighetsåtgärder och ny belysning.

Väg 929, även kallad Sågmyravägen, är smal och kurvig och går tätt längs husen. Här saknas alternativa vägar för gång- och cykeltrafik varför behovet är stort att förbättra gatubelysningen för de oskyddade trafikanterna. Vägen är också bitvis spårig och behöver förstärkas genom dikning och urgrävningar.

Arbetet sker i tre etapper:

Arbetet på sträckan kommer att delas upp i tre etapper under vår- och sommar 2017-2019. Den första etappen startar i april 2017 och under 2018-2019 fortsätter arbetet tills hela sträckan har ny belysning, förstärkt väg och fiber. Allt arbete samordnas för minskade störningar i trafiken och för de närboende.

Projekten omfattar följande åtgärder

  • -Ta bort gammal belysning och sätta upp nya stolpar för gatubelysning
  • -Dikning och förstärkning mellan Leksand-Bjursås
  • -Markförlägga elnät och fibernät (Dala Energi AB) 

Följ länk till Trafikverkets informationssida: Väg 929 Leksand Romma

Tidplan leverans klar: 2017 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?