Bli aktieägare

Hasten.jpg

Dala Energis affärsidé är att erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. 

Vårt fokus är att leverera en kundupplevelse
som är lite mer. 

Vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. 

Dala Energi AB (publ) finns noterade på den Alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier kan du gå in på Alternativa aktiemarknadens hemsida www.alternativa.se eller ringa 08-673 17 90.

Alternativa aktiemarknaden erbjuder aktiehandel till företag som av olika skäl inte behöver daglig handel. Handel sker på förutbestämda dagar och till ett av marknaden fastställt pris. Alternativa aktiemarknaden är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen med kontor i Stockholm och Paris. Huvudägare är Investment AB Spiltan med drygt 40 %. www.alternativa.se

Så här går det till att handla med Dala Energi-aktien
För att kunna handla på Alternativa aktiemarknaden måste Du registrera Dig som kund hos Alternativa aktiemarknaden via deras hemsida www.alternativa.se/registrering.

Dessutom kräver Finansinspektionen att de ska samla in ID-handlingar och viss annan information om Dig. Vi ber Dig därför fylla i, underteckna och skicka in blanketterna och vidimerade kopior till Alternativa aktiemarknaden. 

Alternativa registreringsblankett 

Handeln
Handeln på Alternativa är koncentrerad till förutbestämda handelsperioder, vanligtvis en gång per månad. En koncentration av likviditeten i aktierna under dessa handelsperioder ger bolagen en mer lätthanterlig situation. Dessutom ger det en stabilare prissättning för aktieägarna med en mindre volatilitet. Då aktierna ej blir utspridda över daglig realtidshandel, blir det även lättare för investerare att köpa eller avyttra aktier vid dessa tillfällen. En handelsperiod på Alternativa aktiemarknaden pågår under en vecka, med tvådagars förhandel då priset fastställs via ett auktionsförfarande.

>>Alternativas handelsmodell

Handel hos Alternativa sker direkt på marknadsplatsen, med eller utan mellanhand. Som registrerad kund har du möjlighet att handla i alla anslutna företag. Som köpare eller säljare lägger du dina order direkt via handelssidan (köp- eller säljknappar), via telefon eller via e-post till Alternativa. Om din köp- eller säljorder sedan leder till avslut får du en avräkningsnota med tydliga instruktioner om hur du betalar för köpta aktier eller levererar sålda aktier.

För en fullständig beskrivning av dessa hänvisas till Alternativas särskilda handelsregler, se här

VP konto eller depå
Det finns ett antal olika alternativ för dig som investerare att förvara dina värdepapper. Du kan antingen ha dem på ett vp-konto eller i en depå hos en förvaltare. Det är alltid din bank eller fondkommissionär som ansvarar för att öppna och sköta alla kontoregistreringar, såväl som för att besvara eventuella frågor gällande ditt vp-konto. Diskutera de olika alternativen med din rådgivare för att hitta det alternativ som passar dig bäst. 

Olika typer av vp-konto
Servicekontot- erbjuder möjligheten att koppla på ytterligare tjänster utöver de vanliga funktionerna för ett vp-konto. Till exempel kan ett servicekonto vara ett investeringssparkonto (ISK) eller ett individuellt pensionssparkonto (IPS). Kontakta din bank/fondkommissionär för mer information om vad de erbjuder för tilläggstjänster.

Samägarkonto- Flera personer kan gemensamt äga innehavet på ett vp-konto, via ett så kallat samägarkonto. Det är enbart företrädaren för kontot som kan registreras i vpc-systemet och som behöver ha skatterättslig hemvist i Sverige. Det är alltid din bank eller fondkommissionär som ansvarar för att öppna och sköta alla registreringar på ditt vp-konto.

Några skillnader mellan vp-konto och depå
Om du har dina värdepapper på ett vp-konto innebär det att ditt innehav är registrerat i ditt namn, alternativt i bolagets namn om det är en juridisk ägare. Du/bolaget per automatik tas upp i både den offentliga aktieboken och bolagsstämmoaktieboken, och inga ytterligare åtgärder krävs. Detta innebär att du inte behöver rösträttsregistrera dig inför en bolagsstämma utan per automatik kommer med som ägare. Även personer och bolag som är bosatta eller registrerade utanför Sverige kan öppna ett ägarkonto.

Om du har dina värdepapper i en depå är det istället din bank/fondkommissionär som är registrerad hos Euroclear Sweden, i egenskap av förvaltare för dina värdepapper. Detta kallas ”i ägares ställe”. Om du vill delta i en bolagstämma behöver du därför meddela din bank/fondkommissionär att anmäla aktierna i ditt/bolaget namn, s.k. rösträttsregistrering. För mer information se www.euroclear.com/sv  

Kontakta Alternativa aktiemarknaden om du har intressen i deras listade företag eller annat intressant onoterat företag som du vill köpa eller sälja. Kontakta Alternativa aktiemarknaden på 08-673 17 90 eller e-post info@alternativa.se

Se film - Så handlar du på Alternativa listan 

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?